Cow Godess


Materialen: klei en glazuur

De inspiratie hiervoor komt uit een palet dat ik in het Egyptisch Museum in Cairo heb gezien. Het palet met dit beeld schijnt een van de oudste keramieke voorwerpen te zijn die ooit in Egypte  door een mens zijn gemaakt.

Het verbeeld een koegodin met sterren en een van de oudste beelden van godin Hathor.

Met het materiaal en de versiering heb ik het idee willen geven van iets heel oud, een voorwerp dat misschien eeuwen in de aarde begraven is geweest en later aan het licht is gekomen.