Het Goddelijke woord

Words of the head, words of the heart.

Het goddelijke woord, woorden van het hoofd en woorden van het hart. Dit is het thema dat ik, tussen meer mogelijkheden, voor het eindexamen heb gekozen.

Als ik aan schriften en boeken denk, gaat mijn eerste associatie naar de oude heilige schiften van de grote religieuze stromingen. De bijbel, de Veda’s, enzovoorts. 

Vaak zijn de heilige teksten gebruikt om volkeren te onderdrukken, overheersing, macht krijgen door mensen bang te maken. Dit zijn voor mij  de woorden die uit het hoofd komen, woorden die beoordelen en veroordelen, die naar de verschillen kijken en niet naar de gemeenschappelijke boodschap. 

Wie naar de boodschappen van de heilige teksten kijkt, zonder de beperkende werking van de taal, krijgt een groter beeld te zien, de gemeenschappelijke boodschap die bij alle religieuze stromingen aanwezig is.

Joseph Campbell heeft verschillende boeken over de gemeenschappelijke boodschap van religieuze stromingen. hij wordt gezien als de belangrijkste deskundige op het gebied van mythologie. Door te reizen in de verschillende mythen, van de verhalen uit de Bijbel naar de moderne mythen zoals Luke Skywalker uit Star Wars, ziet hij de algemene boodschap van de menselijke bewustzijn met betrekking tot het bestaan, de ziel, leven na de dood en het goddelijk. 

Zoals Timothy Freke in zijn boek “The Illustred Book of Sacred Scriptures” schrijft, het gaat om:

One truth, many names.

“Nearly every religious tradition contains both those who view scripture from a fundamentalist perspective and those who view it from a mystical perspective.

For fundamentalists, scriptures is an indisputable testimony of the truth. Despite the internal contradictions the scriptures of every tradition contain, fundamentalists hold to their particular interpretation of these works as the supreme truth and condemn all deviations from it as a sin. Written words are seen as ultimate spiritual authority. In many instances a form of idolatry takes place, in which sacred books are themselves worshiped as if they were God himself.”

Dit noem ik woorden van het hoofd.

“The mystical view is quite different. Although holding scripture in no less esteem, mystics see holy texts as a sacred guide to a spiritual knowledge beyond the scope of words, a doorway to the same sort of personal revelation with which the authors of the scriptures were blessed. While fundamentalists quote scriptures to shore up their DOGMAS and oppose them to others, mystics draw on scriptures as the inspiration for a spiritual adventure beyond the written word, to a direct EXPERIENCE of the truth.”

Dit noem ik woorden van het hart.

“From the fundamentalists perspective, religions are in a state of unavoidable competition, with only their particular viewpoint endorsed by God. From the mystics’ perspective, the same truth can be stated in different conceptual languages. What matters is that a religion leads an individual to the true destination, which may itself be described in different ways. Ultimately the truth cannot be captured in words.”

 The truth cannot be captured in words
“Fundamentalism, usually fueled by scriptural writings, has led to many of the horrendous religious conflicts that have bedeviled human history. The mystical understandings, often drawing on the same scriptural inspiration, can help overcome these tragic divisions.”

Dogmatische verschillen worden nog steeds gebruikt om de verschillen tussen bevolkingsgroepen te vergroten. Religieuze idealisme wordt nog steeds gebruikt, openlijk of minder, om landen onder controle te houden, niet alleen in bijvoorbeeld strenge moslimlanden, maar ook op een minder zichtbaar manier zoals in de VS, in Italië, of Spanje tot kort geleden.

Dit is een extract van een hand geschreven boek waar het rationale en het persoonlijke proces van de verschillende werkstukken zijn in woord en beeld beschreven.